dijous, 19 de març del 2015

La sala d'actes del carrer Montcada, el primer curs després de la Guerra Civil


Continuem recuperant imatges de l'edifici del carrer Montcada. Un casalici que al llarg dels seus cinc segles d'història va experimentar tota mena de canvis arquitectònics, alguns d'ells forçats per les circumstàncies, com els grans danys que va patir durant la Guerra Civil 1936-1939. Però alguns canvis no eren tant de totxo i ciment, com de decoració. I en concret de "decorats" forçats pels canvis històrics i polítics.

És el cas que es veu en aquesta foto, feta a la sala d'actes durant el primer curs de la postguerra, el 1939-1940. Aquesta sala havia estat habilitada, pel que sembla, cap a 1930, poc després que l'Institut de Batxillerat es creés de nou a Tortosa, tot instal·lant-se a l'antic seminari.

Després de la Guerra Civil, la sala d'actes es va adaptar a la iconografia del nou règim polític, com es pot comprovar a simple vista. Però és més, l'escenari té un aire d'altar religiós molt evident. I és que realment, la sala d'actes es va fer servir com a capella durant uns anys. No hi havia capella? Bé, més que capella, l'edifici havia tingut una senyora església, la més gran de Tortosa després de la Catedral, però havia quedat molt danyada durant la guerra i no podia usar-se.

De fet, el temple va quedar tan danyat que, després d'una primera neteja d'enderrocs en els mesos posteriors al final de la guerra, es va decidir no salvar-la. El que en quedava va ser enderrocat definitivament uns anys després.

La manca de capella i el fet d'haver-la de tenir habilitada a la sala d'actes era un dels arguments dels freqüents memoràndums que l'equip directiu que va fer-se càrrec de l'Institut després de la guerra enviava al ministeri d'Educació reclamant la reconstrucció i rehabilitació de l'edifici. Van ser anys de molta precarietat en tots sentits. Però també veiem que gaires problemes per aconseguit retrats de Franco i domassos amb l'escut del nou règim tampoc n'hi havia precisament... Coses de les dictadures.

La fotografia, com les de les anteriors entrades, prové del llibre "L'Institut de Batxillerat de Tortosa", publicat per l'Institut "Joaquín Bau" el 1982 i del qual en va ser l'historiador  Ramon Miravall Dolç (Roquetes, 1940).