dijous, 22 de maig del 2014

Les llistes d'assistència dels 70 i 80 (1)


L'antiga alumna Pepa García Calero, de la generació dels nascuts l'any 1967, ens aporta un document escolar que els d'aquella època segurament recordarem: la llista d'assistència. Era quan cada dia es passava llista de viva veu. Ja sabeu, allò de "¡presente!".

L'assistència es controlava al matí i a la tarda. A qui faltava a una de les dues sessions, se li marcava la falta amb una ratlleta. Qui faltava matí i tarda, les dos ratlletes en forma de creu. Les línies de color de dalt a baix, corresponien a dies festius o de vacances. Un sistema que avui ens sembla anacrònic, però que encara s'utilitza amb formats més o menys tecnològics i fins i tot en suport paper.

La llista que reproduim és la del mes de gener de 1981, del grup de  4t A, que tenia com a tutora la mestra M. Isabel Mauri. Entre els alumnes veiem molts cognoms coneguts. En podem reconèixer fins i tot els que som de generacions anteriors o posteriors, perquè la fidelitat familiar ha estat una de les constants de la història de la Mercè: germans, amb pocs anys de diferència; però fills, pares i fins i tot avis, si ampliem la mirada retrospectiva.