dimarts, 16 de desembre del 2008

Afegitó a la vista dels primers resultats de l'enquesta

Espero que hagi quedat clar que la idea d'organitzar cada 7 de juny una trobada general de La Mercè no exclou en absolut que tothom es pugui trobar quan ho cregui oportú. Que aquesta diada anual es pugui aprofitar per a celebrar en paral·lel dinars o sopars de cada generació és una mera idea. Estaria bé aprofitar-ho per fer-ne una jornada molt intensa i, si m'ho permeteu, als que vivim fora de Tortosa ens facilitaria assistir als actes. Però naturalment que cadascú faci totes les trobades que vulgui i si pot ser més d'una l'any. Que en això, com més millor. Ja veieu que els primers resultats de l'enquesta van claríssimament en aquesta línia. Disculpeu si de cas que l'enquesta admeti respostes molt directes i poc matisades, tot i que sempre fem l'intent d'introduir tots els matisos possibles.