dijous, 2 d’agost del 2012

La Mercè, al programa de les festes del Rastre de 1951

Joan Otero Roselló ens fa arribar un document certament curiós. El programa de festes del Rastre del 1951 no incloïa únicament la relació dels actes festius i els anuncis de rigor, sinó també uns textos que parlaven de diferents aspectes de la història del barri. Entre ells, alguns de relacionats amb la Mercè. No amb la Mercè d'aquell any, que estava encara fora del barri, si bé era el centre que atenia les seves necessitats escolars, sinó amb dos aspectes que creiem que val la pena comentar.

Un era la desapareguda fàbrica de gas, on s'aixeca l'actual escola. El text de 1951 ens recorda que la fàbrica va inaugurar-se el 27 de novembre de 1867.  Fa algunes al·lusions humorístiques a les ombres nocturnes que van esvair-se, en referència més que probable a l'enllumenat públic que el subministrament de gas faria possible. I recorda també que el recinte de la fàbrica, l'actual escola, havia estat anteriorment un cementiri. I que en construir-se el de Sant Llàtzer, s'havia convertit en un passeig "al receret dels altirons aont hi han los castells...", en el català ben poc normatiu que alguns autors feien servir a l'època i que denominaven "tortosí".

I l'altre text que parla de la Mercè, també escrit en aquest inclassificable "tortosí", es refereix al Museu de Tortosa, que l'any 1910 va obrir-se a l'església de Sant Domènec. El resum dels antecedents que van desembocar en la creació d'aquest històric equipament cultural recorden que el nou museu acollia tots els objectes que fins llavors es guardaven a un primitiu museu ubicat a les escoles de la Mercè. Com ens apunta Joan Otero, en una determinada època, que arriba fins a 1910, "la Mercè va tenir l'honor de ser la preservadora del patrimoni".

En aquesta entrada anterior, ja havíem explicat que el recinte on hi havia l'escola, l'antic convent mercedari de Tortosa, havia acollit altres serveis, com el parc de bombers a finals del segle XIX. Aquesta "acumulació" es devia possiblement a les grans dimensions del convent. De fet, l'escola només n'ocupava una part, i encara no l'edifici principal, que s'ubicava on avui hi ha el temple de la Reparació.

Aquests usos públics eren possibles perquè l'antic convent era propietat de l'Ajuntament de Tortosa des de la desamortització del 1836. L'escola de la Mercè va nèixer precisament d'aquest fet. El 7 de juny del 1848, l'Ajuntament va prendre l'acord d'establir-hi unes escoles gratuïtes per les famílies pobres de la ciutat, decisió que es considera el fet fundacional de la Mercè.