diumenge, 4 d’octubre del 2015

La sala d'actes del carrer Montcada


La sala d'actes era un dels espais que desperta més emocions i té acumulat més anecdotari dels que vam anar a la Mercè del carrer Montcada. Com tot en aquell edifici, la sala que vam conèixer era fruit de la rehabilitació i remodelació que Regiones Devastadas va fer, després dels danys ocasionats per la Guerra Civil en el que llavors era Institut de Batxillerat (i abans havia estat Seminari, i encara anteriorment, convent dels jesuïtes).

Després de l'estiu de 1956 es va reprendre la normalitat i l'1 de setembre es va inaugurar la remodelació. Els dos escenaris dels actes de la inauguració van ser el pati i la sala d'actes. En aquesta entrada, recollim una foto de l'acte celebrat a la sala. Amb part de les autoritats locals a primera fila (la resta era a la taula presidencial), la catedràtica de Llatí María Gimeno de Pena, que era la secretària de l'Institut, llegia la memòria anual del centre.

Aquestes imatges, tot i pertànyer a una època molt anterior, tenen un interès obvi per a unes quantes generacions d'antics alumnes de la Mercè, que van passar tota la seva vida escolar, o bona part d'ella, entre aquestes quatre parets. La fotografia, com les de les anteriors entrades, prové del llibre "L'Institut de Batxillerat de Tortosa", publicat per l'Institut "Joaquín Bau" el 1982 i del qual en va ser l'historiador  Ramon Miravall Dolç (Roquetes, 1940).