dijous, 10 de juliol del 2008

Creu de Sant Jordi a l 'Escola La Mercè

Us informo que el dossier a l'Ajuntament el va presentar el Col·legi, després d'haver informat al Claustre de Professors/es i al darrer Consell Escolar del Centre, del curs acadèmic 2007-2008, el 27 de juny, que va donar-hi el vist-i-plau.
Aquesta petició, ja ha passat un tràmit, com és l'aprovació unànim de la corporació local de Tortosa, cosa que estem molt contents i agraïts. Ara cal més adhesions i fer el seguiment, perquè "la creu" no està atorgada.