dissabte, 3 de març del 2012

Quan la Mercè era també parc de bombers

Joan Ramírez ens fa arribar una informació que aporta dades poc conegudes sobre la Mercè. És un document de l'any 1895 que ens informa que a l'escola, o si més no en el recinte del que havia estat l'antic convent de la Mercè, va funcionar-hi un parc de bombers.

El document és un text informatiu que apareixia en una mena de guia comercial d'aquell 1895. Era una guia publicitària, amb uns anuncis que el Joan Ramírez qualifica, amb tota la raó, de preciosos. Al final de l'entrada en reproduim tres que ens ha fet arribar. La guia incorporava també informació de servei, que en diríem avui: una relació d'establiments comercials tortosins ordenats per activitat, les tarifes telegràfiques i postals, els horaris dels trens, el nomènclator de carrers i places...Una d'aquestes informacions era una mena de "manual de bombers", que incloïa les diferents alarmes que identificaven l'existència d'un incendi segons el sector de la ciutat. També assenyalava la plantilla, formada íntegrament per bombers voluntaris, sota la direcció de l'arquitecte municipal: els que tenim més de 40 anys encara recordem que la cosa funcionava encara així en la nostra infantesa. I finalment, s'indicava que el magatzem dels bombers, on es guardaven "los útiles y aparatos destinados á la estinción (sic) de incendios" estava situat "en la calle de la Merced, en los bajos del edificio ex-convento de la Merced, destinado á escuelas públicas de ambos sexos".

El Joan reforça la informació d'aquest document amb un record familiar del seu avi, que va ser bomber voluntari, que sempre comentava aquest fet.

Aquesta és l'altra pàgina que la guia comercial dedicava a la informació sobre el servei de bombers. Tot i que no s'hi esmenta la Mercè, la reproduim perquè té un interès innegable, ni que sigui el de la curiositat.


Caldria alguna recerca més perquè l'antic convent de la Mercè només era ocupat en part per l'escola. L'edifici principal, que havia estat el convent pròpiament dit, estava abandonat i molt deteriorat i va ser enderrocat amb posterioritat al 1895 per tal d'aixecar-hi el temple de la Reparació. No és descartable, no obstant, que s'usés com a magatzem de bombers. Aquest dubte ens sorgeix perquè tot i que el document de 1895 esmenta específicament l'escola, es refereix també al convent, que com heu vist no són exactament el mateix. Potser és una mera qüestió de denominacions: probablement la gent es referia com a convent a tot el recinte, inclosa la part on va aixecar-se l'escola, i no cal buscar-li tres peus al gat.

Tanquem l'entrada amb els tres fantàstics anuncis de la guia comercial del 1895 que ens ha fet arribar el Joan Ramírez.