dilluns, 15 de juny del 2015

En el 167è aniversari de la Mercè (2)


Per l'escola de la Mercè de Tortosa hi han passat alumnes que, anys a venir, esdevindrien figures de la política i l'economia locals. Que fos l'escola dels pobres, com se la va conèixer des de bon començament, no ens hauria de fer equivocar sobre el fet que la Mercè va esdevenir un gran igualador social. Una de les curiositats més destacades des d'aquest punt de vista és que de la primera promoció (curs 1848-1849) hi va sortir el que seria un alcalde històric de Tortosa, Teodor González Cabanne.

González Cabanne (Tortosa, 1837-1910) va ser alcalde només durant tres anys, de 1879 a 1881. Però durant el seu mandat es van tirar endavant mesures de tanta transcendència com l'enderrocament de la muralla i la urbanització de l'eixample modern de la ciutat. També l'inici del canal de l'esquerra de l'Ebre. De totes formes, l'influx de Teodor González en la política local va durar dècades, tant pels seus càrrecs com a diputat a Madrid com pel fet que dos germans seus van ocupar l'alcaldia. Fins que una derrota electoral el 1903 el va motivar a retirar-se, va ser la figura clau del conservadorisme monàrquic tortosí.

González era fill del comerciant de farines Mariano González Mercè i Rosa Cabanne Estrany. Les biografies esmenten que va estudiar batxillerat a Totosa i a Castelló de la Plana, la qual cosa suggereix una certa posició acomodada de la família. Així era, en realitat, la qual cosa no va obstar perquè el futur polític s'acabés graduant a la Mercè.

En realitat, és molt possible que González només s'examinés a la Mercè, ja que a l'època, i fins no fa tants i tanys anys, no era estrany que molts alumnes es formessin a centres privats o fins i tot a casa i es presentessin als exàmens oficials als centres públics. Ho diem perquè el diari "El Dertosense", que González va fundar el 1867, explicava que el 30 de març de 1849 es van fer exàmens a les escoles públiques d'instrucció primària elemental i superior. Aquestes "escoles" no eren altra cosa que el col·legi creat per l'Ajuntament de Tortosa al casalici de l'antic convent de la Mercè.

Segons relatava el rotatiu tortosí, un Teodor González d'11 anys va aconseguir un premi extraordinari per ser un alumne especialment aplicat.

"El Dertosense" explicava com funcionaven aquells exàmens. El tribunal examinador era format per l'anomenada comissió local de primer ensenyament. La comissió era formada "por los señores Montserrat y Sacanella, el conde de Ripalda y el comisario de montes de esta provincia, señor Miguel Bosch". Els comissionats havien estat convidats a "examinar a los alumnos, los cuales dieron pruebas de la sólida instrucción recibida". Afegia el diari que "el conde de Ripalda distribuyó entre los que habían recibido honrosas calificaciones, gran número de libros útiles y recreativos".