divendres, 6 de març del 2015

Les reparacions a l'edifici de la Mercè de 1968


La Mercè ha passat moltes circumstàncies als edificis que ha ocupat al llarg de la seva història. Els dos primers (al carrer de la Mercè i al carrer Montcada) van ser abandonats a correcuita, amb l'amenaça de ruïna, que si més no en el primer cas va resultar ser bastant un pretext. Però que l'edifici orginal de l'escola estava atrotinat no podia discutir-se. Era un casalici els orígens del qual es remuntaven a ni més ni menys que 1446, que va ser sotmés a innombrables reformes, millores i remodelacions.

El pas dels anys cada cop deixava sentir el seu efecte. I el 1968, només dos anys abans que l'escola abandonés l'edifici per traslladar-se a l'antic seminari i institut del carrer Montcada, el ministeri d'Educació i Ciència i l'Ajuntament acordaven dedicar una partida de diners a la seva reparació i millora.

L'hemeroteca del diari "La Vanguardia" és un gran tresor informatiu que ha estat digitalitzat íntegrament i posat a disposició gratuïtament de tothom. Això ens permet accedir a notícies d'altres èpoques de forma molt pràctica i eficaç. És el cas d'aquesta notícia, apareguda el 25 de febrer de 1968, signada pel llavors corresponsal del diari a Tortosa, Josep Bayerri Raga. S'informava que, en el marc d'un conveni existent entre el ministeri i l'Ajuntament, s'havia assignat una quantitat propera als tres milions de pessetes de l'època a obres de reparació, ampliació i construcció en diferents grups escolars (com se'ls anomenava llavors) del terme municipal.

Els diners s'havien de destinar a "la reparación general y mejora del Colegio Nacional de la Merced, en Tortosa; acondicionamiento y reparaciones en el Grupo Esoolar del barrio rural de Bítem; construcción de cinco nuevas aulas en el Grupo Escolar Daniel Mangrané, del barrio de Jesús".

Afegia la notícia que "no obstante, la obra más importante es la construcción de nueva planta de un grupo escolar que, inicialinente, tendrá cinco aulas, en la barriada del Lígajo del Gánguil de la partida de Camarles, con lo cual se trata de resolver el problema docente que existía en este núcleo de población del término municipal tortosino".

Segons l'acord existent, l'Ajuntament de Tortosa havia de fer-se càrrec del 20% de la inversió i de les gestions generals de les obres. Deurien arribar a temps? O tot va ser un subterfugi encaminat ja llavors a habilitar l'edifici com a seu de la Policia Armada?