dimarts, 19 de gener del 2016

La façana de l'edifici del carrer Montcada, durant les obres dels 50


Lluny del nostre ànim fer-nos pesats recordant la història del casalici del carrer Montcada que va acollir la Mercè entre 1970 i 1982. Però el material gràfic és prou ric com per compartir-lo. No és un material que pertanyi a l'època de la Mercè, com molt sovint hem comentat anteriorment. Però sí que ens evoca molts records als que vam passar la nostra època escolar a aquell edifici, que abans havia estat convent de jesuïtes, seminari i institut.

Aquesta imatge correspon a les obres de rehabilitació que van fer-s'hi entre 1953 i 1956. La dirección general de Regiones Devastadas va fer-se càrrec d'un projecte per reparar els anys que l'edifici havia sofert durant la guerra civil. Entre 1939 i 1953, l'antic institut hi havia seguit funcionant, però en una situació de gran precarietat.

La foto és de les obres a la façana principal, la que donava al carrer Montcada. Al mur que hi ha en primer terme, al costat de la senyal de trànsit, s'hi va pintar molts anys després una reproducció del Gernika de Picasso, que acabaria sent una icona del carrer Montcada i de tot el nucli antic de Tortosa.

Cap a l'esquerra s'insinua a penes el mur de l'església de l'antic seminari. Havia estat el temple més gran de la ciutat després de la Catedral. Però els danys que va patir durant la guerra van ser de tal entitat que les autoritats del moment van decidir no reconstruir-lo i abandonar-lo després d'una primera neteja d'enderrocs. El que en quedava va ser enderrocat cap a 1960 i a l'esplenada resultant s'hi va fer una pista poliesportiva que va funcionar com a pati.

La fotografia, com les de les anteriors entrades, prové del llibre "L'Institut de Batxillerat de Tortosa", publicat per l'Institut "Joaquín Bau" el 1982 i del qual en va ser autor l'historiador  Ramon Miravall Dolç (Roquetes, 1940).