dissabte, 13 d’octubre del 2012

Crida a la generació del 1972


La Mònica Antonio Pavero, antiga alumna de la Mercè nascuda l'any 1972, ens ha fet arribar una crida als seus antics companys o a qualsevol altre exalumne que tingui fotos dels nascuts aquell any. Ens comenta que ja va penjar aquí al bloc, fa temps, el material que tenia. Però que no n'ha trobat més.

En realitat, de l'any 1972 han sortit poques coses al bloc. En podeu trobar algunes clicant aquí, aquí i aquí. Com ja haureu vist, si heu seguit el bloc al llarg dels seus quatre anys i mig de vida, hi ha hagut un gran volum d'aportacions fotogràfiques de nascuts durant els anys seixanta del segle passat. Entre els nascuts als setanta hi ha una mena de buit, amb l'excepció de la Generació de les Caragoles.

Això no té altra explicació que la decadència del costum de les fotos escolars "oficials" que ens feien al col·legi, que tothom tenia en el seu moment i que molts antics conservaven trenta anys després. L'altra raó és que els alumnes més joves s'han implicat relativament menys en tota aquesta moguda, possiblement perquè tenien més recent el seu pas per l'escola i no van ser "atacats" per l'onada de nostàlgia que originalment va fer córrer com un coet aquest bloc.

Explicacions a banda, queda publicada la crida. Una crida que fem extensiva a antics alumnes d'anys propers al 1972, per la possibilitat que tingueu germans d'aquesta generació.