dimarts, 19 de gener del 2016

La façana de l'edifici del carrer Montcada, durant les obres dels 50


Lluny del nostre ànim fer-nos pesats recordant la història del casalici del carrer Montcada que va acollir la Mercè entre 1970 i 1982. Però el material gràfic és prou ric com per compartir-lo. No és un material que pertanyi a l'època de la Mercè, com molt sovint hem comentat anteriorment. Però sí que ens evoca molts records als que vam passar la nostra època escolar a aquell edifici, que abans havia estat convent de jesuïtes, seminari i institut.

Aquesta imatge correspon a les obres de rehabilitació que van fer-s'hi entre 1953 i 1956. La dirección general de Regiones Devastadas va fer-se càrrec d'un projecte per reparar els anys que l'edifici havia sofert durant la guerra civil. Entre 1939 i 1953, l'antic institut hi havia seguit funcionant, però en una situació de gran precarietat.

La foto és de les obres a la façana principal, la que donava al carrer Montcada. Al mur que hi ha en primer terme, al costat de la senyal de trànsit, s'hi va pintar molts anys després una reproducció del Gernika de Picasso, que acabaria sent una icona del carrer Montcada i de tot el nucli antic de Tortosa.

Cap a l'esquerra s'insinua a penes el mur de l'església de l'antic seminari. Havia estat el temple més gran de la ciutat després de la Catedral. Però els danys que va patir durant la guerra van ser de tal entitat que les autoritats del moment van decidir no reconstruir-lo i abandonar-lo després d'una primera neteja d'enderrocs. El que en quedava va ser enderrocat cap a 1960 i a l'esplenada resultant s'hi va fer una pista poliesportiva que va funcionar com a pati.

La fotografia, com les de les anteriors entrades, prové del llibre "L'Institut de Batxillerat de Tortosa", publicat per l'Institut "Joaquín Bau" el 1982 i del qual en va ser autor l'historiador  Ramon Miravall Dolç (Roquetes, 1940).

dimecres, 6 de gener del 2016

L'edifici del carrer Montcada, en una imatge de cap a 1997


Joan Otero Roselló, col·laborador habitual del bloc, ens fa arribar una fotografia molt interessant. És uan vista general de Tortosa, feta des de l'Hospital Verge de la Cinta, però en el primer terme de la qual s'hi veu l'edifici de la Mercè del carrer Montcada. Joan Otero ens comenta que ha trobat aquesta imatge en un llibret de pregàries editat pel conegut capellà tortosí mossèn Ripollés.

També ens apunta una possible datació de la imatge: cap al 1997. La data de l'edició del llibre és una informació relativa, ja que la foto podria ser anterior. Però la informació del Joan ens sembla coherent. Si us fixeu, a la Catedral ja s'hi havien retirat les teulades que, des del segle XVIII, havien donat un toc característic a la coberta del temple. Aquella intervenció, que va realitzar-se no sense una certa polèmica, va realitzar-se precisament el 1997: per tant, la foto no pot ser anterior.

Però és obvi que el gran atractiu d'aquesta foto és recuperar l'estampa de l'edifici que havia acollit la Mercè entre 1970 i 1982, quan va ser evacuat i tancat pel seu estat ruinós. En el moment que algú va captar aquesta imatge, portava 15 anys abandonat, però encara es pot apreciar l'esplendor que havia tingut: un dels edificis més grans del nucli antic de Tortosa, i això que faltava la mola de l'església que va ser enderrocada després dels danys soferts durant la guerra civil i que havia estat la més gran de Tortosa després de la Catedral. Aquí en podeu veure una imatge exterior, des del carrer Montcada, anterior a la guerra. I aquí, com va quedar després de la guerra.

Aquest gran casalici havia construït al segle XVII, com a convent dels jesuïtes. Al llarg de la seva història va ser transformat i reformat en diverses ocasions. Després de l'expulsió dels jesuïtes, va ser usat com a seminari diocesà i, posteriorment, com a institut de batxillerat. La Mercè hi va arribat de rebot, quan el seu edifici original, al carrer del mateix nom, va ser evacuat pretextant una pretesa ruïna, i quan l'institut s'havia traslladat poc abans a Ferreries.

Un altre fet d'interès de la foto és que podem veure com va ser l'edificació a partir de 1956, un cop van acabar les obres que hi va fer la direcció general de Regiones Devastadas, per reparar definitivament els importants danys de la guerra civil i que encara s'arrossegaven dècada i mitja després. La veritat és que l'actuació no va ser una simple reparació o restauració, sinó que va canviar a fons la fesomia de l'edifici. Un dels trets més característics del projecte va ser la nova imatge del pati central, amb unes noves galeries obertes per accedir a les aules. Aquí podeu veure una foto de quan s'estaven construint aquestes galeries. Així era el pati abans de les obres.