dijous, 7 de juliol de 2011

Alumnes del curs 1940-1941 (3)

Aquí publiquem l'article que va publicar a "La Veu del Baix Ebre" Rosa Sánchez, una de les exalumnes que van assistir a la trobada que estem explicant en aquesta sèrie d'entrades. El text va aparèixer a la pàgina 27 de l'edició número 1722, de data 21 de desembre de 1990.