dilluns, 28 de febrer de 2011

La setmana blanca no té gaire bona acollida

La setmana blanca serà finalment efímera, ja que el nou govern de la Generalitat ha anunciat que la suprimirà per al curs vinent. De fet, enguany l'ha mantinguda únicament perquè ja hi havia activitats alternatives organitzades i no era qüestió de desballestar aquesta programació de molts centres. Però el recorregut de la setmana blanca no ha estat únicament controvertit en l'àmbit polític. Més enllà de les queixes sorgides dels professionals de l'educació i dels seus sindicats, les famílies no han vist bé, en general, una mesura que dificulta la conciliació entre la vida laboral i la familiar. Si més no, en el marc laboral vigent actualment a casa nostra.

Així ho reflecteix l'enquesta que hem fet al bloc. Un sondeig sense cap pretensió científica i que serveix solament per veure per on bufa el vent, però el resultat del qual és, tanmateix, il·lustratiu. Dues terceres parts de les persones que han contestat la pregunta estan en desacord amb la setmana blanca i advoquen per la seva supressió (demanda que, com hem dit al principi, es veurà satisfeta el proper curs). Una quarta part, no obstant, mantindria aquesta mesura. I la resta (sobre un 10%) la mantindria sempre que hi hagués alternatives.